Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

 

Milí účastníci

Někteří z Vás jistě zaregistrovali šrumec okolo nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR, čti dží dý-pí-ár). Povinnosti jsou obdobné jako u našeho domácího českého zákona o ochraně osobních údajů, jen za jejich nedodržení konečně hrozí pořádné sankce. Takže i my, organizátoři Vašoho oblíbeného Fénixconu a provozovatelé těchto stránek, se připojujeme ke všeobecné panice a poučujeme Vás tímto o tom, co všechno o Vás víme, k čemu to využíváme a jaká ohledně toho máte vůči nám práva (a jaká práva máme my).

Pro přihlášení na Fénixcon potřebujeme některé Vaše osobní údaje. Zpracování těchto údajů považujeme za náš oprávněný zájem. Bez těchto údajů Vás nemůžeme zaregistrovat, zaevidovat Vaši platbu a zajistit případné ubytování.

Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?

Data si opatřujeme výhradně z formuláře, který jste vyplnili při registraci na Fénixcon.

 

Sbíráme o Vás tři druhy dat:

  • jedny si pojmenujeme jako identifikační údaje a jedná se o:
    • jméno a příjmení
  • druhou skupinou jsou kontaktní údaje a jde o:
    • e-mailovou adresu
    • telefonní číslo

O Vašich identifikačních, kontaktních a fanovských údajích budeme společně mluvit jako o osobních údajích.

Dále máme u účastníků, platících za Fénixcon předem, k dispozici číslo bankovního účtu, ze které byla platba poukázána. Tuto informaci pochopitelně párujeme s osobními údaji, které máme k dispozici. Nijak ji však neuchováváme ani dále nezpracováváme, vyjma uchovávání v rámci historie transakcí dostupných na příslušném bankovním účtu. Tam tuto informaci vždy budeme uchovávat pro případ splnění našich povinností vyplývajících ze zákona nebo právních vztahů s Vámi. Náš přístup k informacím o bankovních účtech tedy vždy bude následovný: na náš účet bude zaúčtována platba za Fénixcon – my provedeme přiřazení platby k registrovanému účastníkovi, tedy k Vašim osobním údajům, jinak ji však nezpracováváme – platba spolu s číslem účtu bude nadále dohledatelná v historii transakcí na našem účtu. Chcete-li se tomu postupu vyhnout, provádějte příslušné platby v hotovosti. Co se čísla bankovního účtu týká, nevztahují se na něj další části tohoto poučení a vždy budeme postupovat ve smyslu tohoto odstavce.

 

Proč a k čemu tato data potřebujeme

Vaše identifikační údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z Vaší registrace na Fénixcon. Stručně řečeno, abychom věděli, kdo nám za Fénixcon zaplatil. Pro tyto účely využíváme jméno a příjmení.

Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, přičemž k tomu prakticky výhradně používáme Váš e-mail. V případě, kdy je nutná rychlá domluva volíme komunikaci přes telefonní číslo.

Kdo Vaše data má (kdo jsme „my“) a komu je dáváme?

Spolek Spolek Fénixcon IČ 03120091, sídlem Sladová 474/12, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaný pod spisovou značkou L 19933 vedená u Krajského soudu v Brně. Jen organizátoři Fénixconu k tomu pověření mohou nakládat s Vašimi daty.

Tím se dostáváme k tomu, kdo se k Vašim osobním údajům u nás může dostat.

Pokud jste si při registraci na Fénixcon zadali i ubytování na hotelu, kde se Fénixcon pořádá, poskytneme Vaše identifikační údaje hotelové správě.

Která data uchováváme a jak, a jaká k těmto datům máte práva?

Žádným způsobem nebudeme zpracovávat nebo předávat Vaše osobní údaje za účelem tvorby zisku, k reklamním nebo jiným obchodním účelům.

Máte právo od nás požadovat informaci, jaké všechny osobní údaje o Vás uchováváme. Tímto Vám sdělujeme, že jsou to ty údaje, které jste uvedli při registraci a u účastníků, kteří platili za Fénixcon předem je to i číslo účtu. Vaše data uchováváme v databázi jeden rok.

Ohledně uplatnění práv pro správu Vašich osobních údajů nás kontaktujte na adrese fenixcon.brno@gmail.com

Osobní údaje uvedené při registraci jsou uchovávány v digitální podobě na serverech poskytovatele webového hostingu.

Dojde-li k narušení zabezpečení prostoru, kde jsou Vaše osobní údaje uchovávány, s podezřením na únik informací, máme povinnost Vás o tom informovat – a také tak učiníme.

Už je to všechno?

Budete-li mít jakékoliv doplňující dotazy, připomínky, námitky nebo Vám prostě jen bude smutno, kontaktujte provozovatele těchto stránek na fenixcon.brno@gmail.com.

Abyste byli způsobilí nám tohle všechno odkývat, musíte mít 18 let a více – pokud nemáte, zavolejte k počítači Vaše zákonné zástupce, ať si to přečtou a odsouhlasí za Vás. Pokud můžete kývat a nebylo Vám 18, pak podvádíte a hned mazejte pro ty rodiče.