Jiří Hrbáček /

Doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. vystudoval České vysoké učení technické, Katedru technické kybernetiky, obor měření a automatizace v roce 1982.  Od té doby se systematicky věnuje vývoji a programování systémů s mikrokontroléry pracujících v reálném čase o čemž napsal také několik monografií a článků. V roce 2001 absolvoval rozšiřující studium speciální pedagogiky. V roce 2003 získal doktorát a v roce 2012 byl jmenován docentem. Od roku 2012 pracuje jako docent na katedře technické a informační výchovy na Masarykově univerzitě, Pedagogické fakultě kde vyučuje elektrotechniku, elektroniku, digitální techniku, elektronické systémy, vývoj a programování robotů. Je garantem oboru na katedře technického a informačního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. Výuce elektroniky, konstrukci, stavbě a programování robotů a jednočipových mikrokontrolérů se také věnuje ve vzdělávacích kurzech pro děti od 9 let, studenty i dospělé, včetně profesionálních firem.