Daněk Andrej /

Andrej Danek je spoločenstvo jedného mnohobunkového homo sapiens s miliardami jednobunkových symbiotov a parazitov. Toto stvorenie je ovplyvňované nielen prostredím ale najmä toxoplazmózou a až 3,5 x zvýšenou hladinou testosterónu a dopamínu.

Spoločenstvo, ktoré skúma svet. Hľadá pravdu o tom ako fungujú živočíchy, ľudí nevynímajúc. Ako funguje spoločenstvo živočíchov včítane ľudí. A ako funguje svet. Pravda o minulosti a kam smeruje budúcnosť. Štúdium biológie a genetiky a histórie a archeológie. Snorenie v poznatkoch do hĺbky je nekonečné. Oddeľuje zrno od pliev a čo mu s toho vychádza?