Účastníci

♦ FANTASY ♦ SCI-FI ♦ HOROR ♦ VĚDA ♦ HISTORIE ♦

Seznam účastníků je letos neveřejný.

Pro kontrolu platby můžete využít následující formulář

Ověření platby
Variabílní symbol pro Vaši platbu

(*) u jména značí, že ještě nebyla zpracována vaše platba za ubytování nebo vstup na Fenixcon