Účastníci

♦ FANTASY ♦ SCI-FI ♦ HOROR ♦ VĚDA ♦ HISTORIE ♦

Seznam účastníků je letos neveřejný., ale můžeme vám prozradit, že se již přihlásilo 165 účastníků.

Pro kontrolu platby můžete využít následující formulář
Ověření platby
Variabílní symbol pro Vaši platbu

[/vc_section]