Šorel Václav /

Václav Šorel celý život pracoval jako konstruktér v letecké továrně Avia na pomezí Letňan a Čakovic. Letectví ho provázelo i mimo zaměstnání, dodnes je aktivním modelářem a hlavně píšícím autorem. Jeho Encyklopedie československého letectví patřila před rokem 1989 k tomu nejkomplexnějšímu (a dodnes není ve svém rozsahu překonaná) co o československých nebo v Československu sloužících letadlech vyšlo. Jméno Václava Šorela je také spojeno s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců, kde kromě spolupráce při přípravě celé řady papírových modelů, je autorem mnoha komiksů. Namátkou je možné jmenovat Vzpouru mozků, Tvrz, Galaxia, Operace Jericho nebo Biggles.